εκτίμηση γαλάζιων διαμαντιών

Ως ενέχυρο ορίζεται το εμπράγματο δικαίωμα επί ενός ξένου αντικειμένου, με σκοπό τον δανεισμό και την εξασφάλιση του δανειστή μελλοντικά. Πρόκειται για αντικείμενα που είναι κινητά και μεταβιβάσιμα.

Ο δανεισμός με ενέχυρο αποτελεί έναν από τους παλαιότερους τρόπους δανεισμού. Πριν αναπτυχθεί η τραπεζική αγορά, τα ενεχυροδανειστήρια ήταν η κυριότερη μορφή έκφρασης του δανεισμού. Όποιος χρειαζόταν χρήματα άμεσα, απευθυνόταν σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, τα λεγόμενα “σαφάρικα”. Άφηνε κάποιο πολύτιμο του αντικείμενο και για αντάλλαγμα έπαιρνε χρήματα σε μετρητά για να καλύψει τις ανάγκες του, Κατά την επιστροφή των χρημάτων μαζί με τον προκαθορισμένο τόκο, έπαιρνε πίσω το αντικείμενο που είχε δώσει στο ενεχυροδανειστήριο. Στην ουσία το αντικείμενο που άφηνε ως ενέχυρο, ήταν η εξασφάλιση του ενεχυροδανειστή ότι δεν θα χάσει τα χρήματα του.

Σήμερα με την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης χρημάτων μέσω δανεισμού χωρίς ενέχυρο. Παρόλο αυτήν την εξέλιξη και την μεγάλη ποικιλία τραπεζικών προϊόντων, τα ενεχυροδανειστήρια παραμένουν ιδιαίτερα χρήσιμα. Οι χρονοβόρες διαδικασίες των τραπεζών και οι προϋποθέσεις που βάζουν για την έκδοση των δανείων, είναι αποτρεπτικές για τον περισσότερο κόσμο.

Σήμερα σε ένα ενεχυροδανειστήριο μπορείτε να αφήσετε ενέχυρο με αντάλλαγμα χρήματα, οποιοδήποτε κινητό περιουσιακό στοιχείο. Συνήθως τα ενεχυροδανειστήριο αποκτούν μια εξειδίκευση πάνω σε ένα είδος κινητής περιουσίας. Ως ενέχυρο μπορούν να μπουν αυτοκίνητα και μηχανές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι, ή ακόμα και κατοικίες.

Στην Αθήνα λειτουργούν δεκάδες ενεχυροδανειστήρια στο κέντρο και σε όλη την περιφέρεια. Το δικό μας κατάστημα στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μέτρα από την πλατεία Συντάγματος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε σχετικό θέμα σας αφορά.

About the author