μετρητά από πώληση χρυσού στην Αθήνα

μετρητά από πώληση χρυσού στο κέντρο της Αθήνας