Αγορά με πλάκες ασημιού

Πλάκες από ασήμι 950 στην αγορά ασημιού