δαχτυλίδι από πλατίνα με πέτρα

δαχτυλίδι από πλατίνα με κόκκινη πέτρα