δαχτυλίδι με κόκκινα ρουμπίνια

δαχτυλίδι με κόκκινα ρουμπίνια για πώληση