δαχτυλίδι κόσμημα με πέτρα

δαχτυλίδι κόσμημα με κόκκινη πέτρα