εκτίμηση & πώληση ασημένιων και χρυσών κοσμημάτων

εκτίμηση & πώληση ασημένιων και χρυσών κοσμημάτων σε ενεχυροδανειστήριο