ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ & ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το κατάστημα του Παπαθανασίου με έδρα την Αθήνα αναλαμβάνει την πώληση διαμαντιών και την πώληση πολύτιμων λίθων. Ειδικοί γεμολόγοι που βρίσκονται στο κατάστημά μας θα εκτιμήσουν τα διαμάντια σας του πολύτιμους λίθους και θα προσδιορίσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους όπως το βάρος, το χρώμα, την καθαρότητα, την κοπή κτλ.). Στη συνέχεια σας γίνεται μία προσφορά για την πώληση των διαμαντιών, η οποία θα είναι από τις καλύτερες της αγοράς.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την οριστική πώληση των διαμαντιών σας, στο ενεχυροδανειστήριο μας υπάρχει η δυνατότητα για αγορά και επαναπώληση σε εσάς. Απλά κάνουμε μαζί ένα προσυμφωνητικό, που αποφασίζουμε την τιμή και μία ημερομηνία πώλησης μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνετε μία προσωρινή χρηματοδότηση.

Σε έναν φιλόξενο και φιλικό χώρο όπως αυτός που διατηρούμε την επιχείρησή μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε προσπαθώντας πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Όλες οι συναλλαγές μας στην αγορά και πώληση των διαμαντιών πραγματοποιούνται με νόμιμη κρατική άδεια.

Γαλάζια διαμάντια

διαμάντια μεγάλου μεγέθους

Αγορά διαμαντιών με σαφείς και διάφανες διαδικασίες

Λευκά διαμάντια

μπλε διαμάντια για εκτίμηση

Εκτίμηση διαμαντιών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού

Μικρά διαμάντια

αγορά διαμαντιών

Πώληση διαμαντιών στην πραγματική τους αξία