μηχανισμός από χρυσό ρολόι

μηχανισμός από χρυσό ρολόι τοίχου