ενεχυρο αντικειμένων

Η σημασία του ενέχυρου

Στην σημερινή εποχή η σημασία του ενέχυρου είναι ιδιαίτερα σημαντική και μαζί με την υποθήκευση αποτελούν κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Αστικός Κώδικας αναγνωρίζει και τα δύο είδη δικαιωμάτων σε περιουσίες. Το ενέχυρο είναι στην ουσία ένα εμπράγματο δικαίωμα που η σύσταση του γίνεται σε ξένο κινητό πράγμα, ώστε να εξασφαλιστεί η απαίτηση του…

Χρήματα από ενέχυρο αυτοκινήτου

Πως να βάλω ενέχυρο ένα αυτοκίνητο

Η αγορά της μη τραπεζικής αδειοδότησης περιλαμβάνει μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να ενεχυριαστούν. Ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο. Η διαδικασία ενεχυρίασης ενός αυτοκινήτου είναι απλή. Ο ενεχυροδανειστής κάνει μια εκτίμηση της αξίας της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος και αν ο ενδιαφερόμενος συμφωνήσει με την τιμή, τότε προχωράει…

εκτίμηση γαλάζιων διαμαντιών

Δανεισμός με ενέχυρο

Ως ενέχυρο ορίζεται το εμπράγματο δικαίωμα επί ενός ξένου αντικειμένου, με σκοπό τον δανεισμό και την εξασφάλιση του δανειστή μελλοντικά. Πρόκειται για αντικείμενα που είναι κινητά και μεταβιβάσιμα. Ο δανεισμός με ενέχυρο αποτελεί έναν από τους παλαιότερους τρόπους δανεισμού. Πριν αναπτυχθεί η τραπεζική αγορά, τα ενεχυροδανειστήρια ήταν η κυριότερη μορφή έκφρασης του δανεισμού. Όποιος χρειαζόταν…