το logo του ενεχυροδανειστηρίου

το logo του ενεχυροδανειστηρίου Παπαθανασίου