ενεχυρο αντικειμένων

Η σημασία του ενέχυρου

Στην σημερινή εποχή η σημασία του ενέχυρου είναι ιδιαίτερα σημαντική και μαζί με την υποθήκευση αποτελούν κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Αστικός Κώδικας αναγνωρίζει και τα δύο είδη δικαιωμάτων σε περιουσίες. Το ενέχυρο είναι στην ουσία ένα εμπράγματο δικαίωμα που η σύσταση του γίνεται σε ξένο κινητό πράγμα, ώστε να εξασφαλιστεί η απαίτηση του…

Χρήματα από ενέχυρο αυτοκινήτου

Πως να βάλω ενέχυρο ένα αυτοκίνητο

Η αγορά της μη τραπεζικής αδειοδότησης περιλαμβάνει μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να ενεχυριαστούν. Ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο. Η διαδικασία ενεχυρίασης ενός αυτοκινήτου είναι απλή. Ο ενεχυροδανειστής κάνει μια εκτίμηση της αξίας της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος και αν ο ενδιαφερόμενος συμφωνήσει με την τιμή, τότε προχωράει…